Sudan Elektrik Üretimi

•  0,1m³/sn ile 10 m³/sn arasında debisi,  

•  1m ile 10 m arasında kot farkı-düşüşü olan 

akarsu veya kanalınız (atıksu, endüstriyel veya kullanma suyu) varsa siz de 1 MW'a kadar lisansız olarak kendi elektriğinizi üretebilirsiniz!